Hur fungerar en mentor?

Som mentor är jag ett bollplank för personlig utveckling. Hur jag hjälper till, beror på vilken hjälp ni behöver. I enklast möjliga form så får ni ett bollplank att rådfråga vid behov, vare sig du är en utvecklare, projektledare, utvecklingschef, eller agerar beställare. Ni kan få regelbundna besök eller handledning under en kortare tid, t ex när ett nytt projekt drar igång. Kärnan i mentorskapet är ställa frågor snarare än att ge snabba svar. Efter besöket ska alla vara mer självgående än innan. Detta är också en metod att få input utifrån om hur man driver utveckling och projekt.

En annan sorts mentorskap, är få hjälp med utredningar eller upphandlingar för att trygga viktiga beslut som behöver fattas. Eftersom jag ofta arbetar på andra sidan bordet så har jag bra koll på vad som gör att upphandlingar eller beställningar går bra. Och när dom inte gör det...

Ni får alltså stor nytta på kort tid genom mentorskap.

PS. Svaret på frågan är: bra!

"Ännu en lyckad kursleverans!" - Peter på Cornerstone